Nyheder fra Glesborg

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Glesborg og omegn

Job tilbydes:
Lærere til Glesborg Skole pr. 1 august 2022
Brænder du for at skabe læringsmiljøer hvor børn ses, lærer, trives, deltager - og tør livet?Da vi er en skole i vækst med bl.a. etablering af en ny overbygning, søger vi pr. 1. august 2022 fire dygtige og dedikerede lærere, der har lyst til at være med i denne spændende udviklingsproces. Som lærer på Glesborg Skole vil du opleve at blive en del af et tæt velfungerende lærerkollegie, hvor der samtidig er rig mulighed for at præge og få indflydelse på dagligdagen, så vi sammen skaber de bedst mulige læringsmiljøer for vores børn og unge.Vi søger derfor lærere, der kan undervise i et eller flere af følgende fag: matematik, dansk, engelsk, tysk, H/D, geografi, biologi, fys/kemi, historie, kristendom og samfundsfag. Det vil være fantastisk, hvis du har erfaring med at undervise i udskolingen, men det er ikke et krav.Alle fire stillinger er faste fuldtidsstillinger med ansættelse pr. 1. august 2022.Om Glesborg Skole og SFO – Børneby Midt.Glesborg Skole og SFO er en del af Børneby Midt, som foruden Glesborg Skole/SFO også omfatter 4 daginstitutioner samt dagpleje. Glesborg Skole har pr. 1. aug. 2022 ca. 200 elever fordelt på 0. – 8. årgang. August 2023 vil vi således have en skole med 0. – 9. klasse.Glesborg Skole ligger naturskønt i udkanten af Glesborg by i rolige og dejlige omgivelser. Med naturen lige uden for vinduerne har vi gode muligheder for at bruge lokalmiljøet i undervisningen og dagligdagen på skolen.I Børneby Midt arbejder vi ud fra Norddjurs Kommunes definition af vores fælles kerneopgave, ”Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet” samt vores fire grundlæggende værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.På Glesborg Skole værner vi om en kultur, hvor atmosfæren er rar og imødekommende for både børn, forældre og medarbejdere. Vi tager sammen godt hånd om stedet og hinanden, og vægter fællesskab, tillid, tryghed og humor højt i vores relationer.Vi arbejder tæt sammen lærere og pædagoger og har stor fokus på at løse vores kerneopgave ud fra en systemisk og anerkendende tilgang og i et godt tværfagligt samarbejde. Som lærer på Glesborg Skole vil du blive en del af et lærerkollegie med 14 lærere (18 med de fire nye stillinger) og 6 pædagoger i skoledelen.Da vi er en skole i vækst, er vi i gang med nogle spændende byggeplaner, hvor vi bl.a. kommer til at udvide med nye klasselokaler til vores udskolingsklasser samt etablering af en række nye og lækre udemiljøer, der kommer til at skabe mulighed for både udeundervisning og leg/bevægelse for alle klassetrin. Derudover er vi i fuld gang med at videreudvikle vores skolehave samt Skolens Grønne Vision med fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål. Vi er endvidere en lokalt forankret skole med et velfungerende samarbejde med de lokale foreninger og erhvervslivet.Om dig.Det er vigtigt for os, at du:Er optaget af at skabe fagligt udfordrende og alsidige læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte barns behov, udvikling og læringsprogressionHar en anerkendende og inkluderende tilgangHar gode kommunikative evner og er god til klasseledelseVægter samarbejde højt og er teamplayerArbejder systematisk og struktureretHar stor fokus på læring og trivsel for alle eleverSer forældre som aktive og vigtige samarbejdspartnereKan bevare ro og overblik – også i pressede situationerEr ansvarsbevidstHar humor og god energiHar ovenstående din interesse, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Luise Therchilsen på tlf. 89 58 22 95 for yderligere information eller evt. en aftale om besøg på skolen.Ansøgningsfrist: d. 29. maj 2022Der afholdes ansættelsessamtaler over to dage: d. 1. juni 2022 og d. 2. juni 2022 fra kl. 16.30.Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 18. maj på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog til SFO og inklusionsgruppen på Glesborg Skole
Brænder du for at skabe læringsmiljøer hvor børn ses, lærer, trives, deltager - og tør livet?Vi søger pr. 1. august 2022 en dygtig og dedikeret medarbejder, der elsker det alsidige arbejde med børnene i vores SFO og samtidig har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med børn med særlige behov og dynamiske læringsmiljøer i vores lokale inklusionsgruppe.Stillingen er en fast fuldtidsstilling med timer i vores SFO samt støttetimer i skoledelen og timer i vores lokale inklusionsgruppe.Om Glesborg Skole og SFO.Glesborg Skole/SFO er en del af Børneby Midt, som også omfatter 4 daginstitutioner samt dagpleje. Glesborg Skole har ca. 180 elever fordelt på 0. – 7. årgang, og skolen vil de kommende år blive udvidet med en udskolingsårgang hvert år, så vi til aug. 2023 har et fuldt udbygget skoletilbud fra 0. – 9. klasse.Vores SFO er et meget velfungerende fritidstilbud til børnene på Glesborg Skole og vi nyder stor opbakning fra vores forældregruppe. Vi har på nuværende tidspunkt 104 børn tilmeldt vores SFO. Vi har store og gode rammer både inde og ude, hvilket giver børnene et hav af forskellige udfoldelsesmuligheder, f.eks. puderum, indendørs boldrum, kreaværksted og mange forskellige legeaktiviteter foruden vores store udendørs faciliteter, der bl.a. tæller legeplads, bålhytte, hoppepude, svævebane, multibane, 2 klassesæt cykler og alt sammen placeret midt i et naturskønt område.Derudover har vi Friluftsrådets Grønne Flag, og vi er endvidere i fuld gang med at videreudvikle vores skolehave samt vores Grønne Vision.Du vil i det daglige blive en del af et velfungerende team med 5 kollegaer, hvor der er rige muligheder for at udvikle sammen og byde ind med kompetencer og interesseområder.Om vores inklusionsgruppe – Slusen.Slusen er Glesborg Skoles lokale inklusionstilbud, der har sin fysiske placering centralt på skolen, og hvor der arbejdes i et tæt dynamisk samspil med skolens klasser fra 0. klasse til de ældste klassetrin.I Slusen tager al arbejde udgangspunkt i en systemisk anerkendende tilgang og med fokus på positiv adfærdsregulering. Slusen rummer elever med flere forskellige behov og omfanget af tilknytningen til Slusen varierer fra elev til elev. Det er en forudsætning for arbejdet i Slusen, at man har viden om og lyst til at arbejde med børn med f.eks. ADHD eller diagnoser indenfor autismespektret, samt børn der ”blot” har brug for at lade batterierne op eller vende dagen med en voksen – mangfoldigheden er stor i vores inklusionsgruppe.Udover timer i Slusen ligger der også ind imellem støttetimer i klasserne, hvor der arbejdes i en naturlig forlængelse af de indsatser, der er i forhold til de enkelte børn og klassefællesskabet.Da arbejdet i Slusen fordrer mange tværfaglige snitflader er det vigtigt, at du trives i samarbejdet med både lærere, pædagoger, sagsbehandlere, specialvejledere, psykologer og naturligvis forældre.Du vil indgå i et team med to kollegaer omkring inklusionsgruppen samt have tæt sparring med ledelsen.Om dig.Det er vigtigt for os, at du:Har en anerkendende og inkluderende tilgangKan igangsætte aktiviteter med børneneKan arbejde selvstændigt med en gruppe børnTager del i de praktiske opgaverVægter samarbejde højt og er teamplayerArbejder målrettet med eleverne og med positiv adfærdsreguleringArbejder systematisk og struktureretHar stor fokus på læring og trivsel for alle eleverSer forældre som aktive og vigtige samarbejdspartnereKan bevare ro og overblik – også i pressede situationerEr ansvarsbevidstHar gode kommunikative evnerEr fleksibelHar humor og god energiHar ovenstående din interesse, og brænder du for at gøre en positiv forskel for alle børn i vores SFO og i vores inklusionsgruppe, så er denne stilling helt sikkert noget for dig.Om Børneby Midt – Skole og SFO.Glesborg Skole ligger naturskønt i udkanten af Glesborg by, og med rolige omgivelser og naturen lige uden for vinduerne har vi gode muligheder for at bruge lokalmiljøet i undervisningen og dagligdagen på skolen.I Børneby Midt arbejder vi ud fra Norddjurs Kommunes definition af vores fælles kerneopgave, ”Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet” samt vores fire grundlæggende værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.Ansøgere er velkomne til at kontakte afdelingsleder Luise Therchilsen for yderligere oplysninger på telefon 8959 2295 og få evt. en aftale om besøg på skolen.Ansøgningsfrist: d. 29. maj 2022Ansættelsessamtaler: d. 31. maj 2022 efter kl. 15.30Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk