Nyheder fra Glesborg

14 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Glesborg og omegn

Job tilbydes:
Er du en ambitiøs sygeplejerske og har du lyst til at skabe sammenhænge ved at kombinere din sundhedsfaglige viden med socialfaglige indsatser for de mest sårbare børn og unge?
Døgntilbud for børn og unge med mental retardering, autisme, epilepsi og sjældne handicaps søger en sygeplejerske i en nyoprettet stilling, da vi på Møllebækken ønsker at styrke kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats.Er du uddannet sygeplejerske, og har du lyst til at styrke og udvikle din faglighed omkring arbejdet med udsatte børn og unge i alderen 4-17 år? Så læs med her:Din hverdag på MøllebækkenEn af dine fornemste opgaver bliver, at være med til at sikre, at børnene og de unge får det bedst mulige børneliv, med de forudsætninger de er givet, samt stå i spidsen for at sikre at den sundhedsfaglige indsats går hånd i hånd med den socialfaglige indsats, idet de er hinandens forudsætninger i det daglige arbejde om kerneopgaven.Om stillingen:Du vil blive ansat som sygeplejerske i en stilling, som kombinerer administrativt arbejde med to ugentlige vagter, hvor du er en del af normeringen og dermed også forankret i praksis. Vi tænker din stilling på den måde, for derved bedst at kunne skabe størst mulig værdi og synergi i det tværfaglige samarbejde på Møllebækken. Du har selv medindflydelse på, hvordan du ønsker dine vagter skal ligge. Der vil ikke være weekendarbejde. Stillingen er på 37 timer om ugen, hvis du ønsker det.Arbejdsopgaver:Det overordnede ansvar for medicinhåndteringen på Møllebækken, herunder at støtte dine kollegers læring på sundhedsområdetSundheds- og sygeplejefaglige opgaver i relation til de børn og unge, som bor på afdelingen En understøttende og undervisende rolle, samt sundhedsfaglig sparringSundhedsfaglig dokumentation, struktur og overblik over de 12 sundhedsfaglige problemområder for alle børn og unge i et tæt samarbejde med dine kollegerEt tæt tværfagligt samarbejde med dine kolleger, som varetager den socialpædagogiske indsats hos vores børn og ungeUdarbejdelse og vedligeholdelse af retningslinjer og lokale instrukser i e-dok vedrørende medicinhåndtering, hygiejne og sundhedsfaglig dokumentation på MøllebækkenTværsektorielt samarbejde med de behandlingsansvarlige læger hos vores eksterne sundhedsfaglige samarbejdspartnereSamarbejde med Specialområde Børn og Unges sundhedsfaglige konsulent, samt sundhedsfaglige medarbejdere fra de andre afdelinger i Specialområde Børn og UngeUnderstøtte ledelsen ved ledelsestilsyn omkring det sundhedsfagligeTovholder ved tilsyn fra Styrelsen for PatientsikkerhedDu indgår i et sundhedsfagligt netværk på tværs af SBUs afdelinger.Grundig introduktionVi sikrer dig en grundig introduktion til opgaverne, til børnene og de unge og til dine kollegaer.Introduktionen vil tage udgangspunkt i dig og dit behov, men du kan forvente:mindst fem introvagteren fast mentorrelevant undervisning, herunder 7 uddannelsesdage hvor du får SBU Piloten, som er et uddannelsesforløb målrettet Specialområde Børn og Ungeat du bliver klædt på til at håndtere udadreagerende adfærdForventninger til dig:Du er positiv, selvstændig og trives med ansvar, og du kan samarbejde med forskellige faggrupper om den fælles opgaveDu har en uddannelse som sygeplejerskeDu har gerne praksiserfaring med målgruppen børn og ungeKendskab til FMK og har praksiserfaring hermedDu har en inddragende, anerkendende og reflekterende tilgang til samarbejde og lægger vægt på dialogDu trives med at formidle viden til dine kollegaer og oplære i specifikke skriftlige og praktiske opgaverDu er god til at bevare overblikket – også i pressede situationer med komplicerede opgaverDu har viden og evne til at håndtere psykiske såvel som fysiske konflikter Du selvstændigt kan vurdere og prioritere i en hverdag, hvor struktur, overblik og samarbejde er en forudsætning, men samtidig skaber en tæt kontakt til ledelsen på afdelingenDu har gyldigt kørekort og adgang til bilDet tilbyder vi digEt stærkt fagligt miljø med fokus på det, vi kan sammenEt kollegialt fællesskab med plads til humor og omsorgGrundig introduktion, oplæring og mentorordningDeltagelse i supervision, uddannelse og kurserDynamiske kollegaer og ledelse, der samarbejder ud fra Region Midtjyllands værdier: Dialog, Dygtighed og DristighedMøllebækken – et højt specialiseret tilbudMøllebækken er et højt specialiseret tilbud under Specialområde Børn og Unge (SBU) med 12 pladser. Vi modtager børn og unge fra 4 til og med 17 år til et døgntilbud (SEL § 66 stk. 1). Medarbejderne har en specifik og bred erfaring med målgruppen, som er borgere med mental retardering med betydelig påvirkning af adfærden. Følgende tilstande kan optræde i kombination hermed: epilepsiautismespektrumforstyrrelsesjældne handicapsfysisk funktionsnedsættelsePå Møllebækken er vi 40 fastansatte, som arbejder i teams og samarbejder på tværs af afdelingerne. Vi arbejder ud fra Neuroaffektiv Udviklingspsykologi (NAU), Low Arousal (LA) og Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK) med fokus på at udvikle færdigheder omkring selvregulering, fejl- og genafstemning. Vi arbejder tæt sammen med pårørende, kommune og andre myndigheder for at sikre de allerbedste rammer for vores målgruppe. Møllebækkens vision er, ligesom for hele organisationen Specialområde Børn og Unge, at være Danmarks førende specialtilbud til børn og unge. Derfor vægtes uddannelse, innovation og udvikling højt.Hvis du vil vide mere om Møllebækken, kan du klikke ind på vores hjemmeside her. Du kan også møde os og nogle af vores børn, samt se lidt mere i vores lille film.Det praktiskeStillingen som sygeplejerske opslås som udgangspunkt på 37 timer/uge, men har du et ønske om et andet timeantal, hører vi også meget gerne fra dig.Din arbejdstid vil primært være i dagtimerne på hverdage. Da vi er en døgninstitution, der har åbent året rundt, vil der ved behov kunne forekomme aften og weekendarbejde, så fleksibilitet forventes. Vi er dog fleksible ift. arbejdsplanlægning, og vi bestræber os altid på at imødekomme dine ønsker til arbejdstid.Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner. AnsøgningsfristSend os din ansøgning senest mandag d. 26. juni 2023.Vi holder ansættelsessamtaler løbende, og vi forbeholder os retten til at ansætte inden ansøgningsfristens udløb.Stillingen ønskes besat d. 1. august 2023 eller hurtigst muligt. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.KontaktHar du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om opgaverne og stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inge Winther på tlf.: 51 32 38 01 eller mail: inwint@rm.dk Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.
Region Midtjylland
Indrykket 30. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk