Nyheder fra Glesborg

10 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Glesborg og omegn

Job tilbydes:
Pædagogisk fuldtidsstilling på Behandlingsinstitutionen Grenen
Bliv en del af en spændende socialpædagogisk arbejdsplads i skønne omgivelser på Djursland.Benyt dine faglige- og menneskelige egenskaber i arbejdet med en spændende målgruppe af kriminalitetstruede og dømte unge. Med jobbet følger en hverdag præget af et højt aktivitetsniveau og et stærkt fællesskab. Vi har en bred vifte af indendørs og udendørs faciliteter på stedet, så som multihal, mountainbikebane, yogarum, e-sport og meget mere, som kan benyttes til at aktivere de unge.Om DOKGrenen Glesborg hører under Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) som er en del af Socialområdet i Region Midtjylland. DOK består af behandlingsinstitutionerne: Grenen, Koglen og MultifunC.DOK er en engageret, sammenhængende og specialiseret virksomhed. Vores vision er:"Vi vil forstå og hjælpe den unge til et liv i trivsel og fællesskab - uden kriminalitet, misbrug eller anden skadelig adfærd".  Du kan læse mere om vores virksomhedsmodel på www.dok.rm.dkMålgruppeGrenen Glesborg er til unge mellem 12 og 18 år, der har brug for et særligt pædagogisk behandlingsforløb. På afdelingen modtager vi unge, der primært er anbragt på grund af kriminalitet, misbrug eller anden adfærd, der udgør en fare for den unge eller andre. Afdelingen modtager også unge diagnosticeret med forskelligartede psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.Om behandlingsinstitutionen Grenen i GlesborgBehandlingsforløbet er organiseret om en struktureret og aktivitetsbaseret dagligdag. Du træder ind i et team af empatiske, faglige, kontaktstærke og grænsefaste medarbejdere, der kan og vil indgå i lærerige relationer med de unge. Relationerne skabes gennem aktiviteter og ligeværd i afdelingens fællesskab, der er omdrejningspunktet for at udvikle de unges sociale, boglige og praktiske færdigheder samt skabe trivsel og livsglæde.Hverdagsprogrammet indeholder bl.a. skoleundervisning og beskæftigelse samt fritids- og idrætsaktiviteter. Grenen har intern skole og værksteder. Derudover tager indsatsen udgangspunkt i individuelle pædagogiske planer og vi arbejder systematisk med den unges udvikling og trivsel. Hverdagen vil ofte være meget struktureret og alle aktiviteter på, og uden for institutionen, planlægges med et behandlingsmæssigt sigte.Vi tilbyder og forventerVi tilbyder en arbejdsplads med et uhøjtideligt fællesskab, hvor vi vil hinanden og ikke mindst vores unge. Vores udgangspunkt er et positivt menneskesyn, der bygger på ideen om, at medarbejdere af natur er ansvarlige og ordentlige i deres relation til hinanden. Det er vigtigt for os, at Behandlingsinstitutionen Grenen - Glesborg er et rart sted at arbejde. Vi er en del af en stor organisation, hvorfor det er ekstra vigtigt, at du er god til at danne relationer og naturligt tager et ansvar for din og dine kollegaers trivsel.Vi forventer, at du har gode danskkundskaber såvel skriftligt som mundtligt. Du er tydelig og nærværende i mødet med de unge og kan bevare overblikket i pressede situationer. Du er vant til at blive udfordret psykisk og fysisk, hvorfor du naturligt påtager dig rollen som omsorgsfuld voksen og gerne fungerer som rollemodel i sprog og adfærd.Det er nødvendigt, at du kan den gode dialog og vil samarbejdet i opgaveløsningen med afsæt i vores vision og værdier. Der vil være stor frihed under ansvar og mange hjælpsomme kolleger med et godt humør.Vi lægger vægt påDu har en uddannelse som pædagog og erfaring med unge. Du har et godt kendskab til IT på brugerniveau og gerne har erfaring med Sensum-Bosted. Du skal være rolig og grundig og i stand til, på et individuelt niveau, at planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle pædagogiske aktiviteter og metoder med et behandlingsmæssigt sigte.Vi forventer du er omstillingsparat, reflekterende, mentalliserende og tør udfordre dine kollegaer, så vi kan fastholde og videreudvikle et godt behandlings- og arbejdsmiljø.Hos os skal det falde dig naturligt at være en vigtig medarbejder, og en vigtig voksen for vores unge der tør træffe beslutninger og, som skaber sammenhæng og kontinuitet i de unges anbringelse – en rød tråd – i en travl hverdag.Stillingsbeskrivelse:Der er tale om en fastansættelse med dag-, aften- og døgntjenester. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen.Din faste arbejdsplads vil være på Grenen, afdeling Roden, Hemmedvej 1, 8585 Glesborg. nær Grenå på Djurs.Der kan være aktiviteter på vores andre behandlingsinstitutioner, hvorfor det er nødvendigt, at du har kørekort.Løn- og ansættelsesvilkår  Stillingen er omfattet af lokalløn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogerne.ArbejdstidDu skal være afklaret med at kunne arbejde på et døgntilbud med en fast arbejdsplan og weekendarbejde hver anden weekend. Arbejdstiderne planlægges i et 12-ugers rul, hvor arbejdstiderne i dag er:14:00 – 14:45 Døgn14:00 – 23:00 Aften tjeneste mandag til torsdag14:00 – 24:00 Aften fredag09:00 – 24:00 Dag/aften lørdag09:00 – 23:00 Dag/aften søndagFlere oplysninger om stillingenAlle relevante ansøgere opfordres til at søge jobbet uanset køn, alder, religion, seksualitet eller etnisk oprindelse.      Der indhentes straffeattest, og det forudsættes, at du kan godkendes til arbejdet på baggrund af din straffeattest.    Søg stillingen    Du sender din ansøgning via vores rekrutteringssystem. Du vil blive guidet igennem rekrutteringsprocessen ved at trykke på knappen "Søg stilling". Alle ansøgninger læses og behandles via rekrutteringssystemet, hvorfor en ansøgning sendt på en anden måde, ikke kan forventes at blive behandletTiltrædelsestidspunkt d. 1. december 2021 eller efter nærmere aftaleAnsøgningsfrist 9. novemberSamtaler forventes afholdt mandag den 16. november.Vi ser frem til at læse din ansøgning med foto, bilagt relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 11. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Trivsel og Læring (PPR) i Norddjurs Kommune søger to dygtige praksisvejledere
Trivsel og Læring (PPR) i Norddjurs Kommune søger to dygtige praksisvejledere til 1,5 årigt læringsforløb for lærere i indskoling og mellemtrinVi arbejder for at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.Sådan har vi formuleret vores kerneopgave – og det er netop dén, vi har brug for dig til at hjælpe os med at understøtte.Vi har to ledige stillinger som praksisvejledere i Trivsel og Læring (PPR). Trivsel og Læring er en tværfaglig understøttende afdeling for skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune.Vi består ud over special- og familievejledere også af psykologer, tale-høre konsulenter, fysioterapeuter, specialpædagogiske vejledere, læsecenter og familieskole.Som praksisvejleder arbejder du ligesom resten af Trivsel og Læring med en systemisk anerkendende tilgang, hvor der er fokus på den gode historie og udviklingspotentialet – både når det angår det enkelte barn, miljøet omkring barnet, og når det gælder vores interne og eksterne samarbejde.Som praksisvejleder bliver du – sammen med en kollega – drivkraften i at understøtte et læringsforløb målrettet lærere og pædagoger i indskoling og mellemtrin i Norddjurs Kommune. Forløbet er finansieret af statslige kompetencemidler og strækker sig over perioden 1.1. 2022 – 30.6. 2023.”Politikken for tidlig indsats og inklusion – Fællesskaber for alle” anvendes som referenceramme for hele forløbet.Læringsforløbet er bygget op omkring et tæt samspil mellem praksisvejleder og klasseteamet.I forløbet prioriteres det, at aktionslæringen er tæt på praksis og tager udgangspunkt i det konkrete læringsmiljø i klassen. Dine arbejdsopgaverLæringsforløbet er endnu ikke færdigudviklet. Du vil derfor blive en vigtig spiller i at få fyldt rammen ud, så politikkens indhold bliver omsat til hverdagspraksis.I praksis bliver din opgave at understøtte læringsmiljøer og fællesskaber for alle i et praksisnært aktionslæringsforløb for alle klasser i indskoling og mellemtrin i Norddjurs Kommune.Med dit faglige overblik og nysgerrige tilgang skal du fremme lærerne og pædagogernes professionelle blik på egen praksis med det formål at bidrage til positive forandringer for at fremme klassens inkluderende læringsmiljø.Din opgave bliver at rammesætte de overordnede linjer omkring forløbet i samarbejde med dit team i forvaltningen, ledelsen på de lokale skoler og de fagprofessionelle omkring børnene. Ligeledes bliver det konkret at supporte de fagprofessionelle omkring børnene i deres undersøgelse og igangsættelse af forandringsprocesser. Du kommer derfor til at bevæge dig i mange kontekster og skal navigere i kompleksiteten mellem overordnet abstraktion og helt konkret praksis ude i klasserummene. Du skal desuden vekslevirke mellem observation, analyse, sparring, undervisning/oplæg mv. Om digVi forventer, at du har en relevant uddannelse og bred erfaring indenfor skoleområdet. Du skal kunne lide at have mange bolde i luften, være omstillingsparat, arbejde selvstændigt og se en stor værdi i det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt.Derudover lægger vi særlig vægt på at duHar erfaring med og viden om at være vejleder og facilitatorHar erfaring med og viden om konflikthåndtering, klasseledelse, teamsamarbejde, udvikling af læringsmiljøer samt trivselsfremmende aktiviteterGår til opgaven med en vis portion ydmyghed og er drevet af en oprigtig nysgerrighed på egen og andres praksisHar praksisforståelse og elsker at arbejde praksisnærtHar stærke kommunikative evner – både mundtligt og skriftligtHar en stor viden om og kendskab til pædagogiske og didaktiske metoder, redskaber og materialerHar kendskab til at styrke læringsmiljøer, teamsamarbejde, forældresamarbejde samt inklusion og tidlig indsatsKan skabe og arbejde aktivt med den gode relationEr optaget af at løse opgaverne med høj kvalitet og faglighedEr kvalitetsbevidst og kan arbejde med observationer, analyse og dokumentation Om os Vi kan tilbyde dig en fantastisk og fleksibel arbejdsplads med et afvekslende job med mange spændende udfordringer og stor selvstændighed i opgaveløsningen. Vi går gerne en ekstra omvej for at finde den gode løsning sammen med vores samarbejdspartnere.Du får gode kollegaer, der møder hinanden med tillid, ærlighed og respekt og et miljø hvor der er masser af smil, humor og højt til loftet. Du vil samtidig opleve et job med stor variation og muligheder for personlig og faglig udvikling.Vi har to midlertidige stillinger på 30 ugentlige timer til besættelse i perioden 1. januar 2022 – 30.6. 2023 AnsættelsesprocesAnsøgningsfrist den 11. november 2021 via EmplyAnsættelsessamtaler forventes afholdt den 19. november 2021 i administrationsbygningen i Glesborg.Stillingerne ønskes besat pr. 1.1. 2022. KontaktHar du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte konstitueret leder for Trivsel og læring Anna Sinnbeck på telefon 30 31 05 74 eller projektleder Ina Rathmann på telefon 21 39 95 03Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 12. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk