Afdelingsleder til specialområde for udsatte børn og unge - gør en forskel med din ledelse!

Profilbillede
dato

Vil du arbejde et sted, hvor du kan gøre en forskel for udsatte børn og unge? Og har du lyst til at udvikle dine kompetencer indenfor ledelse i et meningsfuldt og fagligt udfordrende job?

Grenen-Glesborg består aktuelt af fire afdelinger (Roden, Stammen, Toppen og Kernehuset) hvor der er plads og hjerterum til op til 26 børn og unge i alderen 12-17 år. 

Der søges en afdelingsleder til afdeling Stammen pr. 1. september 2024.

Grenen-Glesborg modtager unge, der primært anbringes på grund af kriminalitet, misbrug eller anden adfærd, der udgør en fare for den unge selv eller andre. Desuden modtager vi ofte unge, der er diagnosticeret med eller skal udredes for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, hvorfor der er et tæt samarbejde med DOKs interne psykologafdeling og en ekstern tilknyttet psykiater. 

Afdeling Stammen er vores mindste afdeling på matriklen med plads til fire unge. Normeringen er høj med typisk tre voksne til de fire unge. I dagstimerne deltager de unge i vores interne skole- og værkstedstilbud.

Vi tilbyder

 • et ambitiøst specialområde, der er udviklingsorienteret, og som ønsker at præge den nationale dagsorden for vores type af institutioner i Danmark.
 • et særdeles meningsfuldt arbejde med spændende faglige udfordringer.
 • dygtige og engagerede medarbejdere.
 • kontinuerlig sparring og opbakning fra nærmeste leder samt ledelseskollegaer.
 • ledelsessupervision og efteruddannelser indenfor ledelse, arbejdsmiljø og relevante behandlingskomponenter.
 • en fokuseret onboardingplan, der gør dig i stand til at udfylde jobbet, hvor du er tilknyttet en mentor.

Opgaver, du som afdelingsleder skal lykkes med

 • ledelse af ca. 15-20 medarbejdere herunder både faste medarbejdere og vikarer.
 • Implementering af den socialpædagogiske og tværfaglige behandling, herunder sikre en fælles forståelse samt koordinere handlinger ud i praksis blandt afdelingens medarbejdere, hvilket forudsætter, at du er tæt på afdelingen og har kendskab til de unge.
 • være faglig sparringspartner for medarbejderne, hvor det tilstræbes, at den socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsats udvikles, udøves og formidles i et omsorgsperspektiv.
 • at kende og mestre Lov Om Voksenansvar for anbragte børn og unge, samt kvalitetssikre overensstemmelse mellem pædagogik og målene i de unges handleplaner.
 • implementere LA2 mhp. at forebygge konflikter og magtanvendelser. 
 • varetagelse af bagtjenestefunktion på skift med øvrige ledere.
 • medansvarlig for et sundt arbejdsmiljø med fokus på medarbejdertrivsel, sikkerhed og passende normering.
 • bidrage til faglig udvikling med udgangspunkt i praksis på tværs af DOK.

En del af et lederfællesskab
Du refererer til matriklens tilbudsleder sammen med de andre afdelingsledere. Du bliver en del af DOK ledelsen med i alt 13 afdelingsledere, 4 tilbudsledere, 1 områdeleder for Administration og Udvikling samt en områdechef. 

Vi er alle drevet af passion for socialområdet, og der er vide rammer for udvikling og indflydelse. I ledelsen vægter værdierne ordentlighed, åbenhed og dialog højt, og der er en gensidig forventning om, at alle bidrager aktivt til udviklingen på tværs i specialområdet. 


Dine kvalifikationer og kompetencer

Vi søger en afdelingsleder, der har erfaring med personaleledelse, gerne i en socialpædagogisk kontekst og/eller i psykiatrien. En leder, som kan tiltrække og videreudvikle et hold af kvalificerede medarbejdere. 

Du har gerne en baggrund som fx socialrådgiver, lærer eller pædagog, og du har indblik i psykiske lidelser, gerne selvskade og gerne erfaring med tilgange som LA2, konflikthåndtering, misbrugsbehandling og belastningspsykologi.

Vi ser gerne;

 • at det ligger dig på sinde at skabe gode rammer for anbragte børn og unge på kanten af samfundet.
 • at du involverer og samler medarbejderne, og at I sammen holder fokus på kerneopgaven – som er de unge.
 • at du er en leder, der prioriterer formel og reel kompetenceudvikling af medarbejderne, og du formår i din formidling at skabe mulighed for faglig og personlig udvikling der matcher skiftende krav og forventninger til vores målgruppe.
 • at du har stærke relationelle kompetencer, er lydhør og parat til dialog og kan tage imod feedback.
 • at du er naturligt optaget af din egen ledelsesudvikling og udvikler kontinuerligt din ledelsespraksis.  
 • at du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.

Om Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) er en del af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland med den fælles vision at understøtte borgerne i at udleve ønsker, håb og drømme. DOK består af behandlingsinstitutionerne: Grenen-Glesborg, Grenen-Dalstrup, Koglen og MultifunC. 

I specialområdet DOK er kerneopgaven at levere ydelser på et højt specialiseret niveau til nogle af de allermest udsatte børn og unge i Danmark. Der er i specialområdet både delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede pladser – fordelt på 11 afdelinger, der medvirker til at skabe sammenhængende forløb for de unge, og dermed understøtte en positiv personlig og social udvikling. Behandlingen bygger på en solid viden om, at motivation og læring opnås via aktiviteter med ansvarlige og tydelige voksne, der kan og vil de unge.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og i henhold til gældende overenskomst på området. Der er tale om ansættelse uden højeste tjenestetid. Du vil sammen med ledelsen indgå i telefonisk bagtjenesterul med efterfølgende fridag. 

Hovedtjenestested er på Grenen-Glesborg, Hemmedvej 1 8585 Glesborg. Du skal forvente mødeaktivitet på alle fire matrikler og i hele regionen, hvorfor kørekort er et krav. Der er mulighed for lån af bil ifm. mødeaktiviteter. 

Ansøgning og rekrutteringsproces 
Send os din ansøgning og fortæl, hvorfor lige du skal være vores kommende afdelingsleder på afdeling Stammen, Grenen-Glesborg. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024 eller efter nærmere aftale. I forbindelse med ansættelse indhentes børne- og straffeattest. 

For yderligere oplysninger kontakt: Tilbudsleder Michael Aakjær på tlf: 29379726 eller mail: micaak@rm.dk - eller områdechef Julie Lund, tlf: 51625719 eller mail: jullun@rm.dk

Ansøgningsfrist den 30. juni 2024

Ansættelsessamtaler afholdes den 5. juli 2024. Ved eventuelt behov for 2. samtale forventes denne afholdt den 9. juli 2024. 

Der kan blive tale om testning, udarbejdelse af personligt ledelsesgrundlag og/eller case i løbet af ansættelsesprocessen.

Læs mere om Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge på hjemmesiden: http://www.dok.rm.dk/

Du kan læse mere om socialområdet på hjemmesiden: social.rm.dk

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Hemmedvej 1, 8585 Glesborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6064818

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet