Allingåbro står sammen i kampen mod klimaforandringer med fælles indsats

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Sammen når vi langt: En historie om fællesskab i kampen mod klimaforandringer

En torsdags morgen sidst i januar blev Allingåbro ramt af en varsling om højvande, hvilket fik Daniel Elkjær Rasmussen, både beboer i byen og miljøsagsbehandler, til at stå tidligt op for at vurdere situationen ved Alling Å. Situationens alvor blev hurtigt tydelig, og en bemærkelsesværdig indsats tog form.

For at informere og indsamle hjælp delte Daniel en video på Facebook med billeder af diget og en besked om behovet for assistance. Videoklippet fanget bred opmærksomhed og blev set af næsten 10.000 personer, hvilket førte til en overvældende lokal opslutning om projektet.

Denne digitale appel resulterede i, at 100 personer mødte op, klar til at deltage i forstærkningen af diget med sandsække og tage del i andre nødvendige opgaver. Dertil viste lokale virksomheder og butikker deres støtte ved at donere penge og forsyninger til indsatsen.

I løbet af dette initiativ var omkring 150 forskellige mennesker, fra byen og det omkringliggende område, involveret. Sammen lykkedes det at fylde og placere mellem 4.000 til 5.000 sandsække på kritiske steder langs diget. Den fælles indsats viste ikke blot et imponerende lokalsamfundets sammenhold, men også stor opfindsomhed i opgavefordelingen mellem de deltagende virksomheder.

Daniel udtrykte efterfølgende stor taknemmelighed over for alle, som bidrog til indsatsten. Han understregede betydningen af denne erfaring og nødvendigheden af at være forberedt på fremtidige klimarelaterede udfordringer. Den kollektive indsats i Allingåbro fremstår som et strålende eksempel på, hvordan fællesskab og samarbejde kan gøre en betydelig forskel i kampen mod klimaforandringer.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/feb/sammen-naar-vi-langt-en-historie-om-faellesskab-i-kampen-mod-klimaforandringer

Kilde: Norddjurs Kommune