Borgmesteren møder forældre og skolebestyrelser i Norddjurs for at skabe dialog om unges trivsel og alkoholkultur

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Borgmesteren, Kasper Bjerregaard, besøger samtlige skoler i Norddjurs Kommune i juni 2024 for at mødes med forældre og skolebestyrelser.

Formålet med disse besøg er at fremme åben dialog og samarbejde om unges alkoholkultur, trivsel og udvikling. Dette initiativ er en del af kommunens indsats for at skabe et trygt ungdomsliv med særligt fokus på forebyggende arbejde.

Borgmesteren håber gennem disse møder at støtte en fælles forståelse og samarbejde om at skabe bedre klassefællesskaber. Desuden vil forældrenes rolle i forhold til unge og alkohol blive diskuteret grundigt.

Besøgene vil bidrage til en direkte udveksling af idéer og bekymringer, som skal integreres i kommunens strategier til gavn for de unges opvækst og skolemiljø. Det er en oplagt mulighed for alle involverede parter at komme med input og få afklaret eventuelle spørgsmål.

Borgmesterens møder med forældre og skolebestyrelser finder sted i hele juni måned. Nærmere information om tidspunkter vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og via AULA.

Med denne initiativ forholder Norddjurs Kommune sig proaktivt til unges alkoholvaner og skaber grundlag for positive ændringer gennem en samarbejdsorienteret tilgang.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/jun/borgmesteren-styrker-dialogen-med-foraeldre-og-skolebestyrelser

Kilde: Norddjurs Kommune