Fagligt ambitiøs social- og sundhedsassistent til udsatte børn og unge i et højt specialiseret tilbud

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Døgntilbud for børn og unge med mental retardering, autisme, epilepsi og sjældne handicaps søger sundhedsfagligt personale grundet opnormering. 

Møllebækken skal vi indskrive flere børn, og derfor søger vi engagerede kollegaer. Er du uddannet social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at styrke og udvikle din faglighed omkring arbejdet med udsatte børn og unge i alderen 4-17 år? Så læs med her. 

Din hverdag på Møllebækken
En af dine fornemmeste opgaver bliver, at være med til at sikre, at børnene og de unge får det bedst mulige børneliv, med de forudsætninger de er givet, samt at bidrage til at den sundhedsfaglige indsats går hånd i hånd med den socialfaglige indsats, idet de er hinandens forudsætninger i det daglige arbejde om kerneopgaven. 

Når du møder ind på arbejde, vil du sammen med dit team løse opgaver som:

 • at planlægge og fordele alle de daglige opgaver ved børnene og de unge – eksempelvis understøtte en sund døgnrytme, støtte til personlig pleje, støtte til dag- eller skoletilbud samt støtte til samvær med pårørende
 • at støtte det enkelte barn eller den enkelte unge i at deltage i meningsfulde aktiviteter i og uden for tilbuddet
 • at arbejde med mål og delmål, som støtter børnenes og de unges trivsel og udvikling i hverdagen
 • at være kontaktperson

 Af specifikke sundhedsfaglige opgaver kan nævnes:

 • Medicinadministration
 • Bestilling af bleer
 • Håndtering af epileptiske anfald
 • Håndtering og koordinering af kontakt til ekstern sundhedsfaglige samarbejdspartnere Håndtering og koordinering af akutte indlæggelser
 • Håndtering af børnenes grundlæggende sundhedsfaglige behov

Grundig introduktion
Vi sikrer dig en grundig introduktion til opgaverne, til børnene og de unge og til dine kollegaer.

Introduktionen vil tage udgangspunkt i dig og dit behov, men du kan forvente:

 • mindst fem introvagter
 • en fast mentor
 • relevant undervisning, herunder 7 uddannelsesdage hvor du får SBU Piloten, som er et uddannelse forløb målrettet Regionens Specialtilbud for Børn og Unge
 • at du bliver klædt på til at håndtere udadreagerende adfærd

Forventninger til dig:
Det forventes, at du aktivt deltager i det pædagogiske arbejde omkring børnene og de unge, da den pædagogiske tilgang er nøglen til at de sundhedsfaglige opgaver omkring børnene kan lykkes.

 • Du har lyst og evne til at yde hjælp til børn og unge med komplekse sociale og psykiske udfordringer
 • Du har stor bevidsthed om din egen faglighed
 • Du kan bevare roen og har overblik i pressede situationer
 • Du har viden og evne til at håndtere psykiske såvel som fysiske konflikter
 • Du har gode skriftlige færdigheder og kan arbejde målrettet med dokumentation
 • Du har lyst til at indgå i et konstruktivt og tværfagligt team, som kan bestå af bl.a. fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter og pædagoger
 • Du har kørekort

Det tilbyder vi dig:

 • Et stærkt fagligt miljø med fokus på det, vi kan sammen
 • Et kollegialt fællesskab med plads til humor og omsorg
 • Grundig introduktion, oplæring og mentorordning
 • Deltagelse i supervision, uddannelse og kurser
 • Dynamiske kollegaer og ledelse, der samarbejder ud fra Region Midtjyllands værdier: Dialog, Dygtighed og Dristighed

Møllebækken – et højt specialiseret tilbud
Møllebækkens målgruppe er borgere i alderen 4 til og med 17 år med mental retardering med betydelig påvirkning af adfærden. Følgende tilstande kan optræde i kombination hermed:

 • epilepsi
 • autismespektrumforstyrrelse
 • sjældne handicaps
 • fysisk funktionsnedsættelse

På Møllebækken er vi 30 fastansatte, som arbejder i teams og samarbejder på tværs af afdelingerne. Vi arbejder ud fra Neuroaffektiv Udviklingspsykologi (NAU), Low Arousal (LA) og Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK) med fokus på at udvikle færdigheder omkring selvregulering, fejl- og genafstemning. 

Møllebækkens vision er, ligesom for hele organisationen Specialområde Børn og Unge, at være Danmarks førende specialtilbud til børn og unge. Derfor vægtes uddannelse, innovation og udvikling højt. 

Hvis du vil vide mere om Møllebækken, kan du klikke ind på vores hjemmeside her. Du kan også møde os, ved at se filmen her.

Det praktiske
Stillingen som social- og sundhedsassistent opslås som udgangspunkt på 37 timer/uge, men har du et ønske om et andet timeantal, hører vi også meget gerne fra dig.

Vi er en døgninstitution, der har åbent året rundt. Arbejdstiden består derfor af både dagvagter og aftenvagter, der vil være flest aftenvagter. Der er weekendarbejde hver anden weekend. Vi er dog fleksible ift. arbejdsplanlægning, og vi bestræber os altid på at imødekomme dine ønsker til arbejdstid. 

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst mellem FOA og Danske Regioner. 

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist
Send os din ansøgning senest mandag d. 26. juni 2023.

I din ansøgning må du gerne beskrive, hvorfor arbejdet med børn og unge med mental retardering er interessant for dig, og evt. hvordan du kan bidrage til at gøre en forskel for målgruppen.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende, og vi forbeholder os retten til at ansætte inden ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er med opstart hurtigst muligt eller d. 1. august 2023. 

Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om opgaverne og stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inge Winther på tlf.: 51 32 38 01 eller mail: inwint@rm.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/fagligt-ambitios-social-og-sundhedsassistent-til-udsatte-born-og-unge-i-et-hojt/brobsm/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5839223

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet