Hemmed overlever grundet naboen mod syd

Kilde: Kurt Bønnerup, foto: Arkiv.dk
Profilbillede
Kurt Bønnerup

Byen var ret aktiv for 50-70 år siden

Denne lille landsby med under 100 indbyggere 2 km nord for Glesborg var en særdeles driftig lokalitet i ”gamle dage”. - De ældre kan nok huske skolen overfor Brugsen med tankstationen . Der var en travl vognmand og den hyggesnakkende frisør, ”Krølmutter” - en smedje med August ved essen, et savværk, der kunne høres - og den vigtige Glæsborg Station på den anden side af bækken - der hvor også Glæsborg Cementstøberi lå. Det var dengang Glesborg stavedes med ”æ”! - Tidligere var Hemmed-byskiltet placeret ved bækken - og syd for denne var stationsområdet, som hørte til Glesborg. Nu er skiltet fornuftsmæssigt flyttet, så hele det sammenhængende landsbyområde hedder Hemmed.

Hemmed ligger der stadig som et fint lille sted - dog med al for megen trafik gennem den smalle vej gennem byen. Hvor ofte har man ikke snakket om, at den må da snart komme, omfartsvejen fra Hovedvej A16 uden om Laen, Glesborg og Hemmed til Bønnerup Strand? … Men man har åbenbart ikke fundet fondsmidler og kommunale budgetter til dette vigtige anlægsarbejde.

Men hvad er der i grunden tilbage i Hemmed? Jo, den lille tårnløse kirke og forsamlingshuset er velfungerende samlingspunkter. Indkøbene foregår nu på Bygadetorvet i Glesborg - og her har man skolen (endnu) - og idrætsfaciliteterne med Nørre Djurs Hallen, lægehus og tandlæge og enkelte andre vigtige ting, som får området til at leve og fungere som et aktiv for en større del af Norddjursland.

Rundt omkring i landet må de små samfund tage skeerne i egne hænder for at få stabiliseret udviklingen. Det vigtige er at få flere udstykninger og få etableret en funktionsdygtig bymidte også med etageejendomme m.m.m. - Det kan lykkes, når alle forstår, at fremtiden ligger hos dem med visioner og handlekraft. - Det må give stof til mange eftertanker, at landsbydøden kan blive en kendsgerning på et tidspunkt … og den kan kun modvirkes ved nye initiativer, der medfører et stigende indbyggertal, som lever og handler lokalt. - Kun via flere borgere kan skolen bestå og idrætslivet leve videre - og forretningerne kan undgå røde tal på bundlinjerne. Og det lykkes flere og flere steder rundt omkring …. selv om de større byer har en voldsom tiltrækningskraft og dermed befolkningstilvækst.

Flere artikler