Norddjurs Kommune bekæmper lange ventetider på byggetilladelser med ny investering

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune sætter ind over for stigende behandlingstider for byggetilladelser

I et nyligt indgået forlig i forbindelse med Budgetaftalen for perioden 2024-2027, har forligspartierne i Norddjurs Kommune besluttet at tage skridt for at adressere signifikante stigninger i behandlingstiderne for udstedelse af byggetilladelser. Denne beslutning kommer som en konsekvens af den seneste tidss data, der viser en tydelig forøgelse i disse behandlingstider.

På trods af stigningen, bemærkes det, at Norddjurs Kommune fortsat performer bedre end landsgennemsnittet, som ligger på 64 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byggesager i kommunen er dog steget fra 46 dage i første kvartal af 2023 til 60 dage i fjerde kvartal af samme år. Når det kommer til enfamilieshuse, har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid oplevet en endnu mere markant stigning – fra 52 dage i første kvartal 2023 til 72 dage i fjerde kvartal.

Beslutningen om at adressere dette problem kommer efter en periode med en midlertidig opnormering fra det sidste budgetforlig udløb. På dette tidspunkt valgte man at afprøve situationen uden ekstra tildeling af ressourcer. Denne strategi har dog ændret sig, idet Norddjurs Kommune nu har vedtaget at afsætte 3 årsværk de næste tre år for specifikt at fokusere på forbedring af sagsbehandlingstiderne.

Det er tydeligt, at Norddjurs Kommune tager problematikken med stigende sagsbehandlingstider alvorligt og er villige til at investere de nødvendige ressourcer for at sikre en effektiv og rettidig håndtering af byggetilladelser til borgernes og erhvervslivets gavn.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/mar/norddjurs-kommune-tager-haand-om-stigende-sagsbehandlingstider

Kilde: Norddjurs Kommune