Norddjurs Kommune deltager i europæisk projekt for at booste bæredygtigt skovbrug

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune engagerer sig i EU-projekt for at fremme bæredygtigt skovbrug og styrke grøn omstilling

I en ambitiøs satsning på miljø og bæredygtighed er Norddjurs Kommune blevet en integreret del af et stort europæisk projekt, der sigter efter at understøtte og udvikle en mere bæredygtigt orienteret skovindustri. Dette tværnationale initiativ vil tage et grundigt kig på skovsektorens nuværende tilstand og potentiale for fremtiden, med fokus på landene Slovenien, Sverige, Belgien, Kroatien, Litauen, og Polen.

Det er en del af kommunens overordnede Plan- og Udviklingsstrategi, som lægger vægt på at fremme bæredygtighed gennem det både blå og grønne Norddjurs. Dette omfatter ikke kun store skovområder men også diverse klimatiltag og indsatsen for en grøn omstilling, med Skovskolen og Det Grønne Museum som essentielle støttepunkter.

Formålet med EU-projektet er tofoldigt: dels at styrke skoverhvervet i Norddjurs Kommune ved at indgå i samarbejde med andre skovrige nationer, og dels at bidrage til produktionen af fremtidens grønne, biobaserede, og bæredygtige produkter. For at nå disse mål skal projektet facilitere dialog og samarbejde med nøglepartnere som Skovskolen ved Københavns Universitet.

Et væsentligt element i projektet er udveksling af viden, afholdelse af seminarer, workshops, konferencer, og opbygning af netværk mellem forskellige interessenter, heriblandt politiske aktører, studerende, og virksomheder. Rasmus Kjær, forstander på Skovskolen, ser denne anstrengelse som en enestående mulighed for at medvirke med sin ekspertise og engagere studerende, som er passioneret omkring naturen og skove.

Borgmester i Norddjurs, Kasper Bjerregaard, fremhæver kommunens engagement i grøn udvikling og den store værdi, der ligger i samarbejdet med Skovskolen og de europæiske partnerskaber. Med en samlet budgetramme på 1,5 millioner kroner vil projektet strække sig over tre år. Denne periode vil fokusere på at skabe langsigtede bæredygtige løsninger for skovsektoren, hvilket vil kunne mærkes både lokalt i Norddjurs og på tværs af Europa.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/mar/norddjurs-vil-skabe-fremtidens-baeredygtige-skove

Kilde: Norddjurs Kommune