Norddjurs Kommune forstærker sin klimaindsats på verdensscenen med internationalt program og fondsstøtte

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune træder ind på den internationale klimascene med deltagelse i nyt program

Det blev for nylig bekræftet, at Norddjurs Kommune har taget et afgørende skridt mod at styrke sin indflydelse på den globale klimadagsorden, gennem aktiv deltagelse i et internationalt klimaprogram støttet af Bloomberg Philanthropies. Dette blev en realitet efter borgmesterens deltagelse i COP28, hvilket medførte en væsentlig bevilling til kommunen.

Norddjurs bliver en del af et globalt fællesskab sammen med fem andre danske kommuner og over 100 byer verden over. Bevillingen er en del af Bloomberg Philanthropies’ Youth Climate Action Fund, som sigter mod at finansiere og fremme initiativer, der inddrager unge i klimaindsatsen.

Med en generøs bevilling på $50.000, svarende til omkring 346.000 danske kroner, tildeles Norddjurs Kommune midler til at realisere unge mellem 15 og 24 års klimaprojekter. Mikrotilskud fra $1.000 til $5.000 vil blive tildelt direkte til de projekter, der viser størst potentiale og engagement i at adressere lokale og globale klimaudfordringer.

Programmet er sat til at løbe fra den 1. april 2024 til den 30. september 2024. Denne periode vil fokusere på udvikling og implementering af innovative klimaprojekter, der direkt adresserer lokale udfordringer.

Borgmester Kasper Bjerregaard har offentligt udtrykt sin begejstring for kommunens deltagelse og ser store muligheder for både lokalsamfundet og de unge. Han understreger, hvor vigtigt det er at inddrage de unge i klimainitiativer, både lokalt og globalt.

Michael R. Bloomberg, grundlægger af Bloomberg Philanthropies, har også udtalt sig om vigtigheden af ungdommens engagement i klimaindsatsen. Ifølge ham spiller unge mennesker en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaforandringer, og fondens mål er at mobilisere og styrke fremtidens ledere i denne kamp.

Unge i Norddjurs Kommune opfordres til at deltage aktivt og bringe innovative løsninger til bordet for at imødegå klimaudfordringer. Kommunen er i færd med at udvikle et lokalt koncept for programmet, og det forventes, at flere detaljer om deltagelse og hvordan man ansøger om tilskud vil blive offentliggjort snart.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/apr/norddjurs-kommune-deltager-i-internationalt-klimaprogram

Kilde: Norddjurs Kommune