Norddjurs Kommune klatrer til top 10 med effektiv beskæftigelsesindsats

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune udmærker sig i beskæftigelsesindsats og skaber synlige resultater

Norddjurs Kommune har opnået en fremtrædende placering i Østjylland i den seneste benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet, angående effektiviteten af deres jobcentre. Dette gør jobcenter Norddjurs til en af de mest succesfulde enheder på landsplan, med en position i den nationale top 10 over jobcentre for deres præstation i det foregående år. Dette er en bemærkelsesværdig forbedring, idet kommunen er rykket 59 pladser opad i den nationale benchmarking siden målingerne begyndte i 2018.

Det positive resultat tilskrives en målrettet indsats, der centrerer sig om virksomhedernes behov. Jobcenteret har implementeret strategier for at assistere med rekrutteringen og opkvalificering af ledige, hvilket ikke kun kommer den enkelte borger til gode, men også de lokale virksomheder og samfundet som helhed. Dette præsterende samspil mellem jobcentre og virksomheder fremstår som et eksempel på god praksis i beskæftigelsesindsatsen.

En anden nøglefaktor i Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsindsats fremgår ved at sammenligne det forventede og det faktiske antal personer på offentlig forsørgelse. Trods mindre stigninger i 2017 og 2022, viser tallene en vedholdende forbedring over årene. Mest bemærkelsesværdigt er det, at fra 2020 til 2023 forblev det reelle antal af personer på offentlig forsørgelse konsekvent lavere end forventet. Med udgangspunkt fra en 69. plads i benchmarkranglisten i 2017, er Norddjurs Kommune nu stolt placeret som nr. 10 i 2023.

Disse resultater understreger den positive indvirkning af kommunens samarbejde med virksomheder og den strategiske indsats for beskæftigelse. Norddjurs Kommunes evne til at skabe mærkbare forbedringer inden for beskæftigelsesområdet bekræfter effektiviteten af deres tilgang og den fortsatte forpligtelse over for både borgere og erhvervslivet.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/apr/samarbejde-med-virksomheder-virker

Kilde: Norddjurs Kommune