Norddjurs kommune og hotel indfører danskundervisning på arbejdspladsen for at forbedre integration og bekæmpe personalemangel

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Nyt pionerprojekt i Norddjurs: "Lær dansk på arbejdet" styrker integration og løser personalemangel

I en nyskabende indsats for at lette ansættelsen af nyt personale og integrere nyankomne borgere bedre ind i arbejdsmarkedet, har Norddjurs Kommune og Hotel Marina indgået et samarbejde, der omfatter brugen af videoinstruktioner. Dette initiativ, der bærer titlen "Lær dansk på arbejdet", gør brug af QR-koder til at tilbyde danskundervisning direkte på arbejdspladsen.

Hotel Marina, der tidligere har oplevet store udfordringer med at finde kvalificeret personale især inden for rengøringssektoren, ser nu en lys fremtid i møde med dette innovative samarbejde. Videoinstruktionerne, udviklet i fællesskab med Jobcentret og sprogskolen Job og Sprog Djurs, tilbyder ikke kun en introduktion til danske nøgleord, men sikrer også, at rengøringskvaliteten er ensartet og af høj standard. Fatima Almilaji, en nytilkommet ansat ved Hotel Marina, er blandt dem, der allerede nyder godt af de nye læringsmuligheder og udtrykker stor tilfredshed med initiativet.

Udover at få en praktisk løsning på rengøringspersonalets udfordringer tilbyder projektet en afgørende håndsrækning til nytilkomne borgere, flygtninge, familiesammenførte og ordblinde, som søger at lære dansk og gøre sig fortrolige med deres nye arbejdsopgaver hurtigst muligt. Med 3521 flygtninge og familiesammenførte ankommet til Danmark i 2023, er behovet for en effektiv og inkluderende integrationsindsats mere påtrængende end nogensinde.

Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard understreger vigtigheden af sådanne initiativer, hvor det offentlige og private sektor arbejder sammen om at finde løsninger, der ikke kun adresserer akutte problemer som personalemangel, men samtidigt fremmer en hurtigere og mere effektiv integration. Samarbejdet mellem Hotel Marina og Norddjurs Kommune fremhæves som et eksempel på, hvordan fokus på fællesskabsbaserede løsninger kan skabe reel forandring.

Initiativet, der primært sigter mod at assistere dem i arbejdsstyrken, der allerede gør en indsats for at lære dansk, har potentiale til at reformere arbejdsmarkedets tilgang til integration og fremme en mere inklusiv økonomi. "Lær dansk på arbejdet" baner vejen for andre virksomheder og kommuner til at tage lignende foranstaltninger, der kan hjælpe med at overvinde udfordringerne ved en mangelfuld arbejdsstyrke, samtidig med at de sikrer, at alle borgere har mulighed for at bidrage positivt til det danske samfund.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/mar/nyt-samarbejde-laer-dansk-paa-arbejdet

Kilde: Norddjurs Kommune