Norddjurs Kommune slutter sig til klima-initiativet for at reducere byggebranchens CO2-udslip

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune tager skridt for at mindske klimaaftrykket i byggeriet med opbakning til Reduction Roadmap

Norddjurs Kommune har for nylig taget et markant skridt til at understøtte en betydelig reduktion af klimaaftrykket i byggebranchen. Dette sker gennem en hensigtserklæring, som kommunen har underskrevet, i forbindelse med Reduction Roadmap for at påvirke revisionen af den aktuelle byggelovgivning i Danmark. Initiativet er direkte rettet mod at forme en mere bæredygtig fremtid for nybyggeri, i takt med de globale klimamål fastlagt i Paris-aftalen.

Med underskrivelsen positionerer Norddjurs Kommune sig sammen med flere andre danske kommuner, der allerede har vist deres støtte til Reduction Roadmap-initiativet. Denne fælles indsats har til hensigt at sætte en grønnere dagsorden for hele byggebranchen ved at indføre strammere krav til reduktion af CO2-udslip og fremme af genanvendelse af byggematerialer.

Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard (V), fremhæver kommunens engagement i denne sag som en naturlig forlængelse af kommunens eksisterende klimamål og planer. Han påpeger, at det forpligtende samarbejde omkring Reduction Roadmap ikke blot er et tegn på kommunens ambition om bæredygtighed, men også en praktisk vej mod realisering af de overordnede klimamåligheder.

Reduction Roadmap er et forskningsbaseret værktøj, udviklet gennem et tværfagligt samarbejde mellem flere danske universiteter og designvirksomheder, herunder Artelia, EFFEKT og CEBRA. Værktøjet definerer årlige målsætninger for CO2-reduktioner i nybyggeri, dedikerede til at sikre, at byggebranchens bidrag til klimaforandringer minimeres. Bag projektet står blandt andet Realdania og Villum Fonden, som har finansieret forsknings- og udviklingsarbejdet.

Med tilslutningen til Reduction Roadmap viser Norddjurs Kommune et klart standpunkt i klimakampen og understreger vigtigheden af både national og lokal indsats for at opfylde de internationalt aftalte klimamål. Kommunens bidrag og deltagelse i dette initiativ kan tjene som model for andre kommuner og byggeaktører, som ønsker at engagere sig i arbejdet med at reducere klimaaftrykket fra byggeriet.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/feb/norddjurs-stoetter-en-reduktion-af-klimaaftrykket-i-byggeri

Kilde: Norddjurs Kommune