Nye skilte guider besøgende til Naturpark Randers Fjord og fremhæver lokale samarbejder og naturoplevelser

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Nye skilte viser vejen til Naturpark Randers Fjord

Publiceret 04-07-2024. I et forsøg på at øge kendskabet til Naturpark Randers Fjord er der blevet sat 16 nye, brune skilte op, som vil guide besøgende til parkens mange indgangspunkter. Formålet med disse skilte er at udbrede kendskabet til naturparken og de værdier, som området besidder.

Naturpark Randers Fjord tilbyder en bred vifte af aktiviteter og attraktioner for besøgende. Blandt de mest populære aktiviteter finder man sejlads i kano og kajak, ture til Kanaløen og rørskovene, kørsel på skinnecykler, guidede vandreture og overnatning på mere end 20 shelterpladser. Parken byder også på en mangfoldighed af naturtyper og husker på særlige fjordflora og -fauna.

Et vigtigt aspekt af Naturpark Randers Fjord er det stærke samarbejde og den lokale deltagelse. Parken drives som en frivillig national ordning uden økonomisk støtte, og alle, der ønsker at lave aktiviteter i området, kan bidrage. Fjordens dag, som afholdes i maj-måned, har vist sig som et godt eksempel på samarbejdet mellem foreninger, lodsejere, borgere og virksomheder. Samarbejdet fremhæves af Anne Hjortshøj, formand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune og formand for Naturparkrådet.

Siden etableringen af Naturpark Randers Fjord har der været et stærkt ønske om brune Nationalpark-skilte. Denne drøm er nu blevet en realitet, takket være Vejdirektoratets tilladelse til at opsætte de brune tavler. Allan Gjersbøl Jørgensen, udvalgsformand i Norddjurs Kommune og næstformand i Naturparkrådet, er meget tilfreds med denne udvikling. Naturpark Randers Fjord er blandt de 16 danske naturparker, der nu kan benytte sig af denne type skilte.

At få betegnelsen "Dansk Naturpark" er et kvalitetsstempel, der administreres af Friluftsrådet. Denne betegnelse sikrer, at besøgende kan forvente de bedste oplevelser i naturen. Det er et krav, at minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur for at opnå denne betegnelse. Der findes i alt 16 naturparker og pilotnaturparker i Danmark, som alle lever op til disse strenge krav.

For yderligere informationer kan Henrik Gaardsmand Boldsen fra Norddjurs Kommune (hgb@norddjurs.dk, +45 21 26 28 04) og Søren Kjems Brøndum Christensen fra Randers Kommune (sbc@randers.dk, +45 21 68 60 35) kontaktes.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/jul/nye-skilte-viser-vejen-til-naturpark-randers-fjord

Kilde: Norddjurs Kommune