Teamleder/specialpædagog til vores særlige dagtilbud

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Trivsel og Læring (PPR) i Norddjurs Kommune søger teamleder/specialpædagog til vores særlige dagtilbud 

Er du en dygtig og inspirerende pædagogisk leder, der kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling af vores særlige dagtilbud (§32) i Norddjurs Kommune? Vil du bidrage til, at børnene i målgruppen fortsat får en hverdag med trivsel, udvikling og faglig veltilrettelagt pædagogik og behandling?  Så er det dig, vi har brug for som ny teamleder til afdelingen fra 1. januar 2024.

Stillingen er på 37 timer, hvoraf de 20 timer vil være ledelse. De resterende timer op til 37 forventer vi, at du bruger som specialpædagog tæt på børn og forældre. Du bliver faglig og pædagogisk leder af kommunens §32-tilbud, som ligger på to matrikler i Grenå og Auning, og du bliver personaleleder for cirka 8 medarbejdere samt et antal tilknyttede vikarer. 

Vores særlige dagtilbud er en del af Trivsel og Læring (PPR) i Norddjurs Kommune. Afdelingen udgør i alt ca. 60 medarbejdere bestående af psykologer, fysioterapeuter, tale- og hørekonsulenter, specialvejledere, specialpædagogiske vejledere, særlige dagtilbud, Familieskolen, Læsecentret og en administrativ medarbejder. 

I Norddjurs Kommune vægtes inkluderende fællesskaber og tidlig indsats højt. Du vil blive en del af et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi arbejder for at skabe miljøer, hvor alle børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. Vi arbejder både med faglige indsatser og med udviklingen af metoder og kompetencer i tæt samarbejde med børnene, forældrene og de fagprofessionelle i dagtilbud og på skoler.

Skole- og dagtilbudsområdet er en del af velfærdsforvaltningen i Norddjurs Kommune. Ud over skole- og dagtilbudsområdet består velfærdsforvaltningen af socialområdet og sundhed- og omsorgsområdet.

Vi forventer, at du har fokus på følgende opgaver:
 • Udvikling af faglig og pædagogisk retning i tilbuddet
 • Videreudvikling og styrkelse af det tværfaglige samarbejde omkring børnene og deres familier i et tæt samspil med de almene dagtilbud 
 • Udvikling af den gode overgang fra et særligt dagtilbud til skole
 • Understøttelse af et godt arbejdsmiljø
 • Udvikling af de faglige kompetencer hos medarbejderne
Din profil:
 • Du har tydelige ambitioner på vegne af børnene – og du er ikke bange for at gå foran og vise, hvilken pædagogik og hvilket menneskesyn, du forventer, der skal kendetegne vores tilbud
 • Du er særdeles empatisk og har et særligt pædagogisk talent for at forstå og opfylde målgruppens behov 
 • Du er en stærk og tydelig kommunikator – både i skrift og på tale – og du kommunikerer ærligt og gennemsigtigt
 • Du formår at få vagtkabalen til at gå op gang på gang med en retfærdig og gennemsigtig tilgang
 • Du er relationelt stærk og forstår at styrke relationer mellem dine medarbejdere internt og til vores samarbejdspartnere eksternt
 • Du har ledelseserfaring og økonomisk forståelse
 • Du er formentlig pædagoguddannet og gerne med efteruddannelse inden for specialpædagogik og/eller ledelse
Vi tilbyder:
 • En vigtig og meningsfuld opgave, som du kan få stor indflydelse på løsningen af
 • Medarbejdere og kolleger med store ambitioner om at skabe et godt dagtilbud og et godt børneliv for målgruppen
 • En arbejdsplads med omsorg, humor og gensidig støtte
 • Stor selvstændighed i planlægning og opgaveløsning og samtidig mulighed for tæt sparring med faglige koordinatorer og den øvrige ledelse
 • Et afvekslende job med mange spændende udfordringer og kort vej fra den gode ide til handling i praksis
Ansøgningen med relevante bilag skal være indsendt senest søndag den 26. november 2023. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder i Trivsel og Læring Anna Sinnbeck på tlf. 30 31 05 74. 

 
Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943297

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet